Korábbi események

2017. JANUÁR 19.
2016. JÚNIUS 10.
2015. DECEMBER 4.

2. fórumtalálkozó

A fórumsorozat 2. találkozójára június 10-én került sor. Az egész napos programon 15-en vettek részt 13, fiatalokkal foglalkozó zsidó közösségi szervezet és program képviseletében. Az esemény témája a kommuikáció volt.

Dátum: 2016. JÚNIUS 10.

Zsidó fiatalok jövőképe a közösségről fórumsorozat 2. találkozójára június 10-én került sor a Mozaik Hubban. Az egész napos programon 15-en vettek részt 13, fiatalokkal foglalkozó zsidó közösségi szervezet és program képviseletében. A találkozó témájáról, mely a kommunikáció volt, a decemberi fórum eseményen döntöttek a résztvevők. Akkor 4, a közösség szempontjából fontos stratégiai területet neveztek meg a résztvevők – a kommunikáció mellett, az outreach-t, a forrásteremtést és egy állandó közösségi civil platform megteremtését.

A fórum a kommunikáció témája szempontjából is releváns bevezető gyakorlattal kezdődött, mely során a résztvevők 4 kép segítségével mutatták be saját szervezetüket. Reflektálva a bemutatkozásokra, a gyakorlatot az egyes szervezetek kommunikációjáról szóló beszélgetés követte, mely során az alábbi kérdéseket jártuk körbe:

  • Mi a kommunikáció szerepe és helye a szervezeten belül?
  • Ki a kommunikáció területének felelőse?
  • Milyen üzenetet, üzeneteket kommunikál a szervezet?
  • Milyen csatornákat használnak az egyes szervezetek belső és külső kommunikációra?

A beszélgetés hatékony rávezetésnek bizonyult a nap során tárgyalt témákhoz – szóba kerültek a kommunikációs stratégiák és technikák, a kommunikációs feladatokkal kapcsolatos tapasztalatok és dilemmák, jógyakorlatok és kihívások, valamint a kommunikáció technológiai aspektusai (eszközök, felületek) is.

forum2spotlight.jpg

A bevezető gyakorlatot és beszélgetést Büchler András előadása követte a szervezeti kommunikációról. Büchler András a téma tág perspektíváját mutatta fel, majd néhány konkrét esettanulmányon keresztül beszélt a szervezeti kommunikáció természetéről, változásáról, a tudatos kommunikációról, valamint a célközönségről. Büchler felhívta a figyelmet a kommunikáció és a média gyors és hirtelen változására, melyben a hír/hírérték változása mellett, mind a tartalmak, mind a csatornák, mind pedig a befogadó attitűdök rohamosan változnak. Szintén rámutatott arra is, hogy a kommunikáció folyamata mindig valamilyen viszonyrendszerben valósul meg, éppen ezért elengedhetetlen a célközönségünk ismerete. Büchler András állítása szerint mindezen kérdések (szervezeten belüli) tudatosítása lehet az egyik kulcsa a hatékony kommunikációszervezésnek és ez által a hatásos szervezeti kommunikációnak.

Az előadást Gergely Andrea vitaindítója követte, melynek legfőbb témája a szervezetek és közösségek külföldi környezetben való kommunikációja volt a témája. Korábbi tapasztalatai alapján Gergely Andrea emellett fókuszált a magyarországi zsidó közösség(ek)ről külföldön kialakult képének kérdéseire és arra, hogy ezt a képet (többek között a jelenlévő) fiatal közösségi vezetők, hogyan tudják formálni. A beszélgetés hátralévő részében többen is reflektáltak a Gergely Andrea által felvetett kérdésekre.

A program második része egy kerekasztal beszélgetéssel folytatódott, a meghívott vendégek Hidas Judit, a Kibic portál főszerkesztője, Szántó T. Gábor, a Szombat folyóirat főszerkesztője, valamint a Simon Krisztián újságíró és médiaszakember voltak. A moderátor 4 kérdést tett a kerekasztal résztvevőinek, ezt követték a fórum résztvevőinek reflexiói és kérdései. A főszerkesztők először az általuk képviselt orgánumok létrejöttéről, szerepéről és kompetenciáiról beszéltek, ezt követően pedig a fókuszukban lévő témákról, ügyekről és kérdésekről. Szintén kitértek arra is, hogy ezek közül melyek relevánsak csupán a zsidó közösség számára és melyek a szélesebb társadalom és befogadóközönség számára. Simon Krisztián segítségével pedig egy tágabb képet is kaphattunk arról, hogy a két médiának milyen helye és szerepe van a magyar sajtótermékek között, valamint hogy hol helyezkednek el a magyarországi médiatérképen. Ezt követően a közösségi újságírásról, valamint a közösségi nyilvánosságról esett szó, többek között, a közösségi civil szervezetek, valamint a kisebb közösségek és a közösség tagjainak bevonódásáról nyilvánosság alakításába, saját hangjuk és véleményük megjelenítéséről a közösségnek szóló médiákban. A témaspecifikus kérdések mellett a két főszerkesztő végül beszélt a zsidó közösség jelenlegi kihívásairól is. A fórum résztvevőinek több kérdésük is volt a beszélgetőkhöz: egy részük a közösségi újságírással és közösségi tartalmakkal, másik részük az Izraellel kapcsolatos hírekkel és eseményekkel kapcsolatban, illetve a közösségi civil szervezetekkel való együttműködések témájában. Ez utóbbi téma kapcsán izgalmas beszélgetés alakult ki a fórum résztvevői és a szerkesztők között, melynek közös konklúziója volt, hogy a partneri kapcsolatokat és együttműködéseket mindkét oldalról, tudatosan érdemes fejleszteni és erősíteni.

forumweb3.jpg

A kerekasztalt egy összefoglaló beszélgetés követte, melynek keretében a résztvevők reflektáltak az addig elhangzottakra. Részletesen esett szó a közösségi médiafelületek szerepéről, a közösséggel és a közösségi civil szervezetekkel való kapcsolatukról. A beszélgetés során többen is egyetértettek azzal az állítással, miszerint a civil szervezetek részéről proaktívabb megközelítésre van szükség, mely lehetővé teszi a szorosabb együttműködéseket a fent is említett orgánumokkal. Szintén izgalmas vita alakult ki a közösségi nyilvánosságban megjelenő vitákról, ügyekről, ezek helyéről és a médiafelületek szerepéről ezek megjelenítésében. Ezeken felül szó esett a közösségi médiafelületek célközönségéről első sorban a generációs különbségek és a változó felhasználói igények és kereslet tükrében.

A fórum utolsó fél órájában a résztvevők reflektáltak az egész napos programra és megosztották észrevételeiket az addig elhangzottakkal kapcsolatban. A résztvevők visszajelzése a fórumról egyértelműen pozitív volt. Többen is Büchler András előadását emelték ki és tartották fontosnak a szervezeti kommunikációval kapcsolatos kérdések tudatosítása szempontjából. A résztvevők szintén pozitívnak értékelték a program informatív jellegét, az új résztvevők bevonását, valamint a fórum által biztosított lehetőséget a konstruktív párbeszédre és az együttgondolkodásra. Valamennyi résztvevő jelezte szándékát a fórumsorozaton való további részvételre.