A zsidó közösségben és közösségi közbeszédben kevés tér jut a közösségi civil szervetezeteknek és talán még kevesebb jut általában a fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek, ifjúsági szervezeteknek. Egyeztetési, találkozási és egyéb lehetőségek híján a szervezetek gyakran elszigetelve érzik magukat egymástól, ezzel is csökkentve az együttgondolkodás és az együttműködések lehetőségét. A Zsidó fiatalok jövőképe a közösségről fórumsorozat azzal a hosszú távú céllal alakult meg, hogy a fiatalok és a közösség szempontjából releváns és aktuális ügyekben állandó párbeszéd alakulhasson olyan fiatal vezetők között, akik formálói a közösségnek. A fórum munkájában való részvétel,  többek között emiatt is, felelősségvállalás egy olyan jövőbeli zsidó közösségért, amely erősebb, hatákonyabb és amelynek szervezeti együttműködőbbek és a párbeszédre nyitottak. 

Bemutatkoznak a fórum résztvevői

Adománytaxi
Az Adománytaxi egy fúziós társadalmi kezdeményezés, amely a jótékonyság, az önkéntes munka, a közösségépítés és a társadalmi érzékenyítés elemeit ötvözi. Az Adománytaxi innovatív adománygyűjtő módszere által egyre szélesedő társadalmi rétegnek  segít megválni hasznos, ámde számára feleslegessé vált holmijától, egyben sarkallja őket társadalmi felelősségvállalásra anélkül, hogy ez jelentősebb erőfeszítést követelne tőlük. 

Átid
Az Átid szó jelentése “jövő”, a névválasztásunk üzenete pedig egyértelmű: olyan 15-25 év közötti fiatalokat várunk a szervezetünkbe, akik maguk is részt kívánnak venni a hazai zsidó kultúra felvirágoztatásában, megismerésében. Fontosnak tartjuk a pozitív zsidó önkép kialakítását, melyet tanulmányi programokkal, közösségi élményekkel és a közösségi lét örömteli megélésével szeretnénk elérni. Az Átid az EMIH ifjúsági szervezete.

BBYO
A BBYO Hungary 2015 szeptemberében nyitotta meg kapuit.  A BBYO Hungary a Frankel Zsinagóga Talmud Tóra csoportjának végzőseiből nőtte ki magát, lehetőséget nyújtva a közösségi élet folytatásához az idősebb korosztály számára. A BBYO egy pluralista zsidó ifjúsági világszervezet, melynek célja, hogy a 12-18 éves tinédzserek számára zsidó közösségi élményt és barátságokat nyújtson, közösségi és társadalmi felelősségvállalásra tanításon, valamint a zsidó hagyományok és értékek átadásán keresztül erősítse a fiatalok zsidó identitását. 

Hanoar Hatzioni 
2005 végén pár lelkes fiatal úgy gondolta, hogy szükség van erre a szervezetre, a Hanoar azóta meghatározó, központi része lett a budapesti zsidó ifjúsági életnek. Célunk értéket teremteni és az informális oktatás módszereivel, játékosan tanítani. Ezen kívül pedig megtanítani a hozzánk járó fiatalokat saját véleményt formálni, gondolkodni, értékek alapján dönteni. A pluralista gondolkodás számunkra elsődleges érték, fontosnak tartjuk, hogy egy adott témában megmutassunk különböző nézeteket, utakat, meghallgassunk különböző véleményeket.

Hasomer Hacair 
A Somer egy lendületes, igényes, jó hangulatú zsidó ifjúsági szervezet, melynek célja bevonni a fiatalokat egy olyan közösségbe, ahol saját korosztályukkal tapasztalhatják meg a színvonalas szórakozás, és a szórakoztató tanulás nyújtotta élményt. Foglakozásaink (peuláink) során az informális oktatás eszközeivel, kreatív módszerekkel érjük el, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a körülöttük lévő világ megértéséhez, egymáshoz, és a zsidó kultúrához.

Haver Alapítvány
A „haver” szó héberül és magyarul is ugyanazt jelenti. A Haver Alapítvány önkéntes oktatóstábja elsősorban középiskolásoknak és egyetemistáknak tart interaktív órákat informális oktatási eszközökkel a zsidóság témájában. Foglalkozásaink olyan specifikus témákra épülnek mint a zsidó identitás, zsidó kultúra és tradíció, zsidó történelem, holokauszt, zsidó vallás és közösségek. Alapítványunk célja, hogy közvetítse az emberek egymás iránti tiszteletének, és a kultúrák közti párbeszéd fontosságának üzenetét.

Hillel Hungary Egyesület
A Hillel Hungary a zsidóság és Izrael iránt érdeklődő értelmiségi fiatalok közössége. Egyetemi diákszervezetként, célunk egy olyan fiatal és értelmiségi összetartó zsidó közösség felépítése, amelyben tagjaink egymást segítik a tanulmányaikban, a karrierjükben és a magánéletben. 

Mazsihisz Ifjúsági Csoport
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének ifjúsági csoportja, tagjai 35 év alatti magyar zsidó fiatalok. A Mazsihisz Ifjúsági Csoport elsődleges célja képviselni a magyar zsidó fiatalokat egyénileg és szervezetenként is. Szerepe képviselni őket a Mazsihiszen belül és tágabb kontextusban is.  A Mazsihisz Ifjúsági Csoport évente 10.000.000 forint pályázati forrás szétosztásáért felel, elsősorban ifjúsági programokra és projektekre. További célja, hogy az ifjúsági szervezetek munkáját segítse, azáltal is, hogy együttműködésre biztatja őket.

Marom Egyesület
A Marom Klub Egyesület egyetemisták kezdeményezésére alakult 2002-ben a zsidó kultúra újraértelmezése és újjáépítése céljából. A Marom legfőbb célja, hogy a zsidó művészetet, történelmet és a vallási hagyományokat összekösse és a kortárs kultúra kontextusában értelmezze.Az elmúlt 14 év alatt a Marom több száz kisebb-nagyobb eseményt szervezett, projektet indított el, és működött együtt más szervezetek programjaiban. 2006-2012 között a Marom programjait a Sirály foglalt ház falai között valósította meg, 2014 őszétől a Marom által szervezett eseményeknek az Auróra Kulturális Központ ad helyet.

MiNYanim Program
A MiNYanim Program a Szochnut-IKI kezdeményezése. A kétéves  program során a résztvevők az első évben kéthetente helyi találkozókon és különböző programokon vesznek részt magyarországi zsidó és civil közösségeknél, szervezeteknél. Háromszor az év folyamán pedig nemzetközi szemináriumok alkalmával találkoznak a külföldi résztvevőkkel, közösségekkel, az évet pedig egy izraeli körutazással zárjuk, ahol megismerkednek Izrael valós arcaival. Az év végén lehetőség nyílik mecénások előtt projektötleteket prezentálni, amelyek a program kötetlenebb második évében megvalósításra kerülhetnek. 

Mózes Ház
A Moishe House egy 2006-os alapítású, amerikai központú zsidó szervezet, aminek elsődleges célja, hogy közösségi helyet biztosítson nagyvárosok zsidó fiatalságának. Minden hónapban 7 programot szervezünk: ünnepek, tanulás, bulik és a világ jobbá tétele mind a terítékünkön van.

Mozaik Hub
A Mozaik Zsidó Közösségi Hub a JDC kezdeményezése, nevéhez híven, egy sokszínű, nonprofit szakmai-közösségi tér, mely egyszerre biztosít infrastruktúrát és megosztott munkateret, konzultációs-, mentorálási, valamint képzési és tanulási lehetőséget zsidó közösségi szervezetek és kezdeményezések számára. Tevékenységével a Mozaik Hub szeretne hozzájárulni egy szorosabb szálakkal összekapcsolt, professzionálisabban, stabil kapacitással és nagyobb hatással működő közösségi nonprofit ökoszisztéma kialakításához.

Talmud NOW
A Talmud NOW (Talmud nem csak nőknek) előadássorozat célja, hogy a Talmudot mindenki számára elérhetővé tegye annak új megközelítéseivel együtt, mindezt egy biztonságos és vallásilag sokszínű, de nem feltétlenül ahhoz kapcsolódó környezetben. Hiszünk abban, hogy a program elősegíti a különböző budapesti mikroközösségek közötti párbeszédet, a kölcsönös megértést és elfogadást, továbbá hozzájárul a közösségek jövőbeni együttműködéséhez.

Tikkun Olam Csoport
A Tikkun Olam Csoport az Izraeli Kulturális Intézet égisze alatt működik. Az egyéves programra olyan zsidó fiatalokat várunk, akik szívesen végeznek önkéntes munkát és bővítenék vagy frissítenék a zsidósággal kapcsolatos tudásukat, mindezt egy aktív és lelkes csoport tagjaként. A programok szerves része lesz a zsidóságról való tanulás is, beszélünk a tikkun olam fogalom eredetével, a zsidó vallásban való szerepével, megismerkedünk a fontosabb ünnepekkel és tradíciókkal is. 

Tom Lantos Intézet 
A Tom Lantos Intézet (TLI) független emberi és kisebbségi jogi szervezet, amelynek tevékenysége elsődlegesen zsidó, roma és magyar közösségek, illetve más etnikai, nemzetiségi, nyelvi és vallási kisebbségek ügyeire fókuszál. Zsidó élet és antiszemitizmus programja a zsidóság sokszínű múltjára, jelenére és jövőjére fókuszál. Ápolja örökségét, a közösségek aktív részvételével hozzájárul identitásuk kifejezéséhez, és támogatja az információk átadását a jövő nemzedékei számára. A helyi közösségekben a zsidóság történetének és jelenének számbavétele, megjelenítése és oktatása az antiszemitizmus elleni fellépés eszköze is. 

Fórum résztvevők

Adománytaxi
Átid
BBYO
Hanoar Hatzioni 
Hasomer Hatzair 
Haver Alapítvány
Hillel Hungary
Mazsihisz Ifjúsági Csoport
Marom Egyesület
MiNYanim Program
Mózes Ház
Talmud NOW
Tikkun Olam Csoport
Tom Lantos Intézet