Korábbi események

2017. JANUÁR 19.
2016. JÚNIUS 10.
2015. DECEMBER 4.

1. fórumtalálkozó

2015. december 3-4-én lezajlott a Zsidó Fiatalok Jövőképe a Közösségről című fórumsorozat első találkozója a Tom Lantos Intézet, a Mozaik Zsidó Közösségi Hub és a Mazsihisz Ifjúsági Csoport szervezésében. A fórumon 15-en vettek részt 12 zsidó közösségi civil szervezet, program és kezdeményezés képviseletében.

Dátum: 2015. DECEMBER 4.

2015. december 3-4-én lezajlott a Zsidó Fiatalok Jövőképe a Közösségről című fórumsorozat első találkozója a Tom Lantos Intézet, a Mozaik Zsidó Közösségi Hub és a Mazsihisz Ifjúsági Csoport szervezésében. A fórumon 15-en vettek részt 12 zsidó közösségi civil szervezet, program és kezdeményezés képviseletében.  

Az esemény célja egy közösségi platform megteremtése volt egy olyan fórumsorozat elindításával, mely fiatal zsidó vezetőket és aktivistákat kapcsol össze, teremt számukra lehetőséget rendszeresen találkozni és párbeszédet folytatni a zsidó közösség aktuális ügyeiről és jövőjéről.

A fórum szervezői hangsúlyozták, hogy az eseménnyel szeretnének nyitott teret és környezetet biztosítani a párbeszédnek és a konstruktív vitának, valamint szeretnék arra sarkalni a résztvevőket, hogy közös referenciapontokat és közös nyelvet teremtsenek.

A két napos esemény résztvevői moderált beszélgetések során foglalkoztak azokkal a kérdésekkel és témákkal, amelyek a magyar zsidó közösség feltérképezéséhez és megértéséhez nyújtanak segítséget. A műhelybeszélgetések mellett meghívott szakértők segítségével vitattak meg olyan kulcsfontosságú témákat mint a közösségi kommunikáció, a stratégiaalkotás vagy az átláthatóság.

forum2.jpg

A fórum első napján a résztvevők a közösség és a közösségi intézményrendszer mai állapotával és helyzetével foglalkoztak. A bevezetőt követően a résztvevők párokban dolgoztak egy kérdésorral, melynek segítségével az alábbi nagyobb témák kerültek feldolgozásra: a közösség formális és informális vezetői, közösségi intézmények és szervezetek, közösségi kihívások és szükséges változások, az intézményrendszer erősségei és gyengeségei, valamint veszélyei és kockázatai. A résztvevőknek ezalatt mindvégig lehetősége nyílt reflektálni az elhangzottakra, így sikerült minden kérdéskörrel behatóan foglalkozni, további kapcsolódó témákat és dilemmákat felvetni.  Ennek eredményeként minden kérdéskör kapcsán közösen kerültek megfogalmazásra a válaszok:

A közösség erősségeként a résztvevők első sorban a hagyomány, valamint az oktatás területét nevezték még, és a többség idesorolta a szociális ügyeket, valamint a vallási életet is. Gyengeségként jelent meg a közösségi média és az érdekképviselet területe. 

A szervezeti és intézményrendszer erősségének a sokszínűséget, a befogadást, a vallási élet nyújtotta lehetőségeket, valamint az intézményrendszer kapacitását és potenciálját tartották. Gyengeségének pedig legtöbben a rossz irányítást, a belső konfliktusokat, a kommunikációt, valamint az átláthatóság hiányát.

A zsidó közösségben ma megjelenő veszélyek és kockázatok közül a beszélgetésben markánsan jelentek meg olyan kérdések mint a generációváltás és a folytonosság, a bevonás és a megtartás, az önfenntartás problémája, valamint az elvándorlás és az aliya.   

A résztvevők a közösség legfontosabb kihívásaként a kommunikáció területét, az érdekérvényesítést, az utánpótlást és rekrutációt, valamint a vidéki zsidóság problémáit látták. Szükséges változásként legtöbben a döntési mechanizmusok megváltoztatását, a források egyenlőbb elosztását, valamint az átláthatóság és az átjárhatóság biztosítását találták fontosnak.

Az első nap fennmaradó részében a szervezetek képviselői egyenként bemutatták szervezetüket/programjukat/kezdeményezésüket, beszéltek kihívásaikról, távlati céljaikról és a fent is bemutatott kérdéskörök alapján helyezték el saját magukat a közösségi térképen.

A fórum második napján a jelenlévők stratégiaalkotásról, valamint a magyarországi zsidó közösség stratégiájáról folytattak beszélgetéseket. A program Heisler András Mazsihisz elnök részvételével, Zeitler Ádám, a Milestone Intézet vezetőjének vitaindítójával indult. Ezt követte egy csoportos beszélgetés a közösség és a közösségi intézményrendszer kihívásairól, az arra adott lehetséges válaszokról, távlati célokról, valamint a stratégiai szintű tervezésről. Vitaindító beszédében Zeitler Ádám nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi modellek tanulmányozására, az üzleti szektorból hozott példákra és esettanulmányokra, valamint kiemelte az oktatás kulcsfontosságú szerepét, mint valamennyi közösség motorját. Heisler András röviden reflektált a vitaindítóra, majd a résztvevők kaptak lehetőséget a Mazsihisz elnökét kérdezni és a fentebb is említett témákat a Mazsihisz munkájának kontextusában feltárni. A beszélgetésen részletesen szó esett a közösség vezetőiről, a vezetői nehézségekről, az érdekképviseletről és az ehhez kapcsolódó legitimitási kérdésekről. Heisler Andráshoz számos kérdés érkezett a jelenlegi állapottal, valamint az intézmény jövőképével kapcsolatban. Ezen kívül szó esett részletesen az érdekképviseletről és érdekérvényesítésről, a Mazsihisz működéséről és operatív vezetéséről, illetve többen kérdés is foglalkozott a Mazsihisz egyházi szerepével és a vallási élet szervezésével.           

A program hátralévő részében a résztvevők a közösségi stratégiaalkotás, valamint a közösségi stratégiák kérdésével foglalkoztak. Először kisebb csoportokban fogalmaztak meg 3-3 közösségi stratégiai célt, majd az egyes csoportok ezeket mutatták be a jelenlévőknek. A stratégiai célokat összesítve 4 olyan stratégiai terület körvonalazódott ki, mely több csoportnál is megjelent, és amelyek nagymértékben építettek a korábban megfogalmazott állapot- és helyzetelemzésre:

  • Kommunikáció
  • Forrásteremtés
  • Outreach
  • Egy közös platform zsidó közösségi civil szervezetek számára

A jelenlévők többsége egyetértett az így megfogalmazott stratégiai területekkel.

A beszélgetés, valamint a fórum lezárásaként a szervezők – visszautalva a fórum elején elhangzottakra – hangsúlyozták, hogy a kétnapos esemény lehetőséget teremt a közösség és a közösségi intézményrendszer jelenlegi állapotának elemzésére, és e folyamat kapcsán egy olyan közös nyelv megteremtésére, mely segítségül szolgálhat további közös gondolkodáshoz és cselekvéshez. A fórum valamennyi résztvevője jelezte szándékát a fórum folytatására, valamint további hasonló szakmai eseményekhez való csatlakozásra.