KIK

<p><strong>Bemutatkoznak a fórum résztvevői</strong></p> <p><strong>Adománytaxi</strong><br /> Az Adománytaxi egy fúziós társadalmi kezdeményezés, amely a jótékonyság, az önkéntes munka, a közösségépítés és a társadalmi érzékenyítés elemeit ötvözi.&nbsp;Az Adománytaxi innovatív adománygyűjtő módszere által egyre szélesedő társadalmi rétegnek&nbsp; segít megválni hasznos, ámde számára feleslegessé vált holmijától, egyben sarkallja őket társadalmi felelősségvállalásra anélkül, hogy ez jelentősebb erőfeszítést követelne tőlük.&nbsp;</p> <p><strong>Átid</strong><br /> Az Átid szó jelentése “jövő”, a névválasztásunk üzenete pedig egyértelmű: olyan 15-25 év közötti fiatalokat várunk a szervezetünkbe, akik maguk is részt kívánnak venni a hazai zsidó kultúra felvirágoztatásában, megismerésében. Fontosnak tartjuk a pozitív zsidó önkép kialakítását, melyet tanulmányi programokkal, közösségi élményekkel és a közösségi lét örömteli megélésével szeretnénk elérni. Az Átid az EMIH ifjúsági szervezete.</p> <p><strong>BBYO</strong><br /> A BBYO Hungary&nbsp;2015 szeptemberében nyitotta meg kapuit.&nbsp; A BBYO Hungary a&nbsp;Frankel Zsinagóga Talmud Tóra csoportjának végzőseiből nőtte ki magát, lehetőséget nyújtva a közösségi élet folytatásához az idősebb korosztály számára.&nbsp;A BBYO egy pluralista zsidó ifjúsági világszervezet, melynek célja, hogy a 12-18 éves tinédzserek&nbsp;számára&nbsp;zsidó közösségi élményt és barátságokat nyújtson,&nbsp;közösségi és társadalmi felelősségvállalásra&nbsp;tanításon, valamint a zsidó hagyományok és értékek átadásán&nbsp;keresztül erősítse a fiatalok zsidó identitását.&nbsp;</p> <p><strong>Hanoar Hatzioni&nbsp;</strong><br /> 2005 végén pár lelkes fiatal úgy gondolta, hogy szükség van erre a szervezetre, a Hanoar azóta meghatározó, központi része lett a budapesti zsidó ifjúsági életnek.&nbsp;Célunk értéket teremteni és az informális oktatás módszereivel, játékosan tanítani.&nbsp;Ezen kívül pedig&nbsp;megtanítani a hozzánk járó fiatalokat saját véleményt formálni, gondolkodni, értékek alapján dönteni.&nbsp;A pluralista gondolkodás számunkra elsődleges érték, fontosnak tartjuk, hogy egy adott témában megmutassunk különböző nézeteket, utakat, meghallgassunk különböző véleményeket.</p> <p><strong>Hasomer Hacair&nbsp;</strong><br /> A Somer egy lendületes, igényes, jó hangulatú zsidó ifjúsági szervezet, melynek célja bevonni a fiatalokat egy olyan közösségbe, ahol saját korosztályukkal tapasztalhatják meg a színvonalas szórakozás, és a szórakoztató tanulás&nbsp;nyújtotta élményt. Foglakozásaink (peuláink) során az informális oktatás&nbsp;eszközeivel, kreatív módszerekkel érjük el, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a körülöttük lévő világ megértéséhez, egymáshoz, és a zsidó kultúrához.</p> <p><strong>Haver Alapítvány</strong><br /> A „haver” szó héberül és magyarul is ugyanazt jelenti. A Haver Alapítvány önkéntes oktatóstábja elsősorban középiskolásoknak és egyetemistáknak tart interaktív órákat informális oktatási eszközökkel a zsidóság témájában. Foglalkozásaink olyan specifikus témákra épülnek mint a zsidó identitás, zsidó kultúra és tradíció, zsidó történelem, holokauszt, zsidó vallás és közösségek. Alapítványunk célja, hogy közvetítse az emberek egymás iránti tiszteletének, és a kultúrák közti párbeszéd fontosságának üzenetét.</p> <p><strong>Hillel Hungary Egyesület</strong><br /> A Hillel Hungary a zsidóság és Izrael iránt érdeklődő értelmiségi fiatalok közössége. Egyetemi diákszervezetként, célunk egy olyan fiatal és értelmiségi összetartó zsidó közösség felépítése, amelyben tagjaink egymást segítik a tanulmányaikban, a karrierjükben és a magánéletben.&nbsp;</p> <p><strong>Mazsihisz Ifjúsági Csoport</strong><br /> A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének ifjúsági csoportja, tagjai 35 év alatti magyar zsidó fiatalok. A Mazsihisz Ifjúsági Csoport elsődleges célja képviselni a magyar zsidó fiatalokat egyénileg és szervezetenként is. Szerepe képviselni őket a Mazsihiszen belül és tágabb kontextusban is. &nbsp;A Mazsihisz Ifjúsági Csoport évente 10.000.000 forint pályázati forrás szétosztásáért felel, elsősorban ifjúsági programokra és projektekre. További célja, hogy az ifjúsági szervezetek munkáját segítse, azáltal is, hogy együttműködésre biztatja őket.</p> <p><strong>Marom Egyesület</strong><br /> A Marom Klub Egyesület egyetemisták kezdeményezésére alakult 2002-ben a zsidó kultúra újraértelmezése és újjáépítése céljából. A Marom legfőbb célja, hogy a zsidó művészetet, történelmet és a vallási hagyományokat összekösse&nbsp;és&nbsp;a kortárs kultúra kontextusában értelmezze.Az elmúlt 14 év alatt a Marom több száz kisebb-nagyobb eseményt szervezett, projektet indított el, és működött együtt más szervezetek programjaiban. 2006-2012 között a Marom programjait a Sirály foglalt ház falai között valósította meg, 2014 őszétől a Marom által szervezett eseményeknek az Auróra Kulturális Központ ad helyet.</p> <p><strong>MiNYanim Program</strong><br /> A MiNYanim Program a Szochnut-IKI kezdeményezése. A kétéves&nbsp;&nbsp;program során a résztvevők az első évben kéthetente helyi találkozókon és különböző programokon vesznek részt magyarországi zsidó és civil közösségeknél, szervezeteknél. Háromszor az év folyamán pedig nemzetközi szemináriumok alkalmával találkoznak a külföldi résztvevőkkel, közösségekkel, az évet pedig egy izraeli körutazással zárjuk, ahol megismerkednek Izrael valós arcaival. Az év végén lehetőség nyílik mecénások előtt projektötleteket prezentálni, amelyek a program kötetlenebb második évében megvalósításra kerülhetnek.&nbsp;</p> <p><strong>Mózes Ház</strong><br /> A Moishe House egy 2006-os alapítású, amerikai központú zsidó szervezet, aminek elsődleges célja, hogy közösségi helyet biztosítson nagyvárosok zsidó fiatalságának.&nbsp;Minden hónapban 7 programot szervezünk: ünnepek, tanulás, bulik és a világ jobbá tétele mind a terítékünkön van.</p> <p><strong>Mozaik Hub</strong><br /> A Mozaik Zsidó Közösségi Hub a&nbsp;<a href="http://www.jdc.org/" target="_blank">JDC</a>&nbsp;kezdeményezése, nevéhez híven, egy sokszínű, nonprofit szakmai-közösségi tér, mely egyszerre biztosít infrastruktúrát és megosztott munkateret, konzultációs-, mentorálási, valamint képzési és tanulási lehetőséget zsidó közösségi szervezetek és kezdeményezések számára.&nbsp;Tevékenységével a Mozaik Hub szeretne hozzájárulni egy szorosabb szálakkal összekapcsolt, professzionálisabban, stabil kapacitással és nagyobb hatással működő közösségi nonprofit ökoszisztéma kialakításához.</p> <p><strong>Talmud NOW</strong><br /> A Talmud NOW (Talmud nem csak nőknek) előadássorozat célja, hogy a Talmudot mindenki számára elérhetővé&nbsp;tegye annak új megközelítéseivel együtt, mindezt egy biztonságos és vallásilag sokszínű, de nem feltétlenül ahhoz kapcsolódó környezetben. Hiszünk abban, hogy a program elősegíti a különböző budapesti mikroközösségek közötti párbeszédet, a kölcsönös megértést és elfogadást, továbbá&nbsp;hozzájárul&nbsp;a közösségek jövőbeni együttműködéséhez.</p> <p><strong>Tikkun Olam Csoport</strong><br /> A Tikkun Olam Csoport az Izraeli Kulturális Intézet égisze alatt működik. Az egyéves programra olyan zsidó fiatalokat várunk, akik szívesen végeznek önkéntes munkát&nbsp;és bővítenék vagy frissítenék a zsidósággal kapcsolatos tudásukat, mindezt egy aktív és&nbsp;lelkes csoport tagjaként.&nbsp;A programok szerves&nbsp;része lesz a zsidóságról való tanulás is, beszélünk a tikkun olam fogalom eredetével, a&nbsp;zsidó vallásban való szerepével, megismerkedünk a fontosabb ünnepekkel és tradíciókkal is.&nbsp;</p> <p><strong>Tom Lantos Intézet&nbsp;</strong><br /> A Tom Lantos Intézet (TLI) független emberi és kisebbségi jogi szervezet, amelynek tevékenysége elsődlegesen zsidó,&nbsp;roma és magyar&nbsp;közösségek, illetve más etnikai, nemzetiségi, nyelvi és vallási kisebbségek ügyeire fókuszál. Zsidó élet és antiszemitizmus programja a zsidóság sokszínű múltjára, jelenére és jövőjére fókuszál. Ápolja örökségét, a közösségek aktív részvételével hozzájárul identitásuk kifejezéséhez, és támogatja az információk átadását a jövő nemzedékei számára. A helyi közösségekben a zsidóság történetének és jelenének számbavétele, megjelenítése és oktatása az antiszemitizmus elleni fellépés eszköze is.&nbsp;</p>